Gezondheidscentrum De Brug is een NHG-geaccrediteerde praktijk

Dat betekent dat onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) stelt en dat onze praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Onze praktijk is door het NHG op een aantal aspecten onderzocht en ook is er een enquête onder patiënten gehouden. De tevredenheid over de huisartsen bleek hoger dan gemiddeld, maar we kregen ook inzicht in onze zwakke kanten, zoals de telefonische bereikbaarheid. Met verbeterplannen werken we aan een betere gezondheidszorg voor onze patiënten. Met bijvoorbeeld onze nieuwe telefooncentrale kunnen we aan de laatste eisen van de Landelijke Huisartsen Vereniging voldoen. Daarnaast zijn we in 2009 gestart met het COPD-protocol.

Het NHG-onderzoek naar de kwaliteit van onze praktijk wordt jaarlijks herhaald.

Lees meer op de website van het Nederlandse Huisartsen Genootschap.

Algemeen adres

Malvert 5133, 6538 DG Nijmegen Faxnummer: 024 3444548 E-mail: info@gc-debrug.nl

Huisartsen­praktijk Hopman

8.00 - 17.00 uur: 024 3441479 Buiten kantoor­uren: 0900-8880 (Huisartsenpost)

Huisartsen­praktijk Plantenga en Visscher

8.00 - 17.00 uur: 024 3442509 Buiten kantoor­uren: 0900-8880 (Huisartsenpost)

Algemeen adres

Malvert 5133, 6538 DG Nijmegen Faxnummer: 024 3444548 E-mail: info@gc-debrug.nl

Huisartsen­praktijk Plantenga en Visscher

8.00 - 17.00 uur: 024 3442509 Buiten kantoor­uren: 0900-8880 (Huisartsenpost)

Huisartsen­praktijk Hopman

8.00 - 17.00 uur: 024 3441479 Buiten kantoor­uren: 0900-8880 (Huisartsenpost)